Gayrimenkul Hukuku

* Taşınmaz alım, satım, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi

* Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması

* Taşınmaz mülkiyet uyuşmazlıkları

* Tapu tahsisi, tapu iptali ve tescili davalarının takibi

* Ecrimisil davaları ve Ortaklığın giderilmesi

* Muhtesatın Aidiyeti Tespiti

* Kamulaştırma Davaları

* El atmanın önlenmesi Davaları

* Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar